“Tant és que un alumne tingui una bona mecànica lectora. Si no és capaç de comprendre textos o frases, està condemnat al fracàs escolar en totes les matèries.”


Adriana Espinos

Professora de Llengua i literatura

Qui som?

L’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora (AMCL) és una associació sense ànim de lucre, creada l’any 2019, que té com a finalitat principal facilitar als centres educatius materials i referències que permetin millorar la competència lectora de l’alumnat. En aquest web trobareu un conjunt d’activitats telemàtiques que permeten treballar aquesta competència.


Jose Luis Castel


President


Guillem Bandé


Secretari


Isabel Lázaro


Tresorera

Estructura de les activitats

Més de 300 activitats de comprensió lectora orientades a nens i nenes entre 6 i 12 anys.


Tres categoriesPrincipiant


Avançat


MasterQuatre nivells per categoria


Tres llengüesCatalà


Italià


Castellà

(En construcció)


Tipus d'activitats
Atenció
Memòria Visual
Ordre
Comprensió lectora
Relació
Classificació
Deducció
Exemples d'activitats
Començar Demo
Com aconseguir les activitats

Si esteu interessats en que l’alumnat del vostre centre utilitzi les activitats, cliqueu en aquest enllaç, llegiu les condicions i empleneu el formulari d’alta.

Contacte

* Camp obligatori


FAQS

Qui pot fer servir aquesta aplicació?


L'aplicació s'adreça a centres educatius de primària, però tambè es pot utilitzar en altres etapes educatives.


Com es pot donar d’alta a l’escola per poder tenir aquesta aplicació?


La escola ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’alta i abonar la quota anual. Un cop hagi rebut l’OK de l’AMCL, ja pot començar a utilitzar-la.


Quantes activitats pot fer un nen/a en un dia o en una setmana?


L’aplicació no té un límit d’activitats. Ha de ser el professorat qui ha de controlar el ritme i volum de treball de l’alumnat. Cal tenir present que aquestes activitats estan pensades com un treball a mig termini, al llarg d’un o de dos cursos escolars.


Com funciona l’aplicació?


El mestre/a dona d’alta l’alumnat a l’aplicació. Assigna a cada nen/a la categoria en la que vol que comenci. Un cop té assignada la categoria, l’alumne/a ja pot realitzar les activitats. L'estructura de l’aplicació permet atendre la diversitat, perquè pot assignar a un alumne/a la categoria que es cregui més convenient.Veure'n més
Com aconseguir les activitats

AMCL © 
2022